News

Nové stránky spoločnsoti


Od 26.08.2009 spustená skúšobná prevádzka stránky spoločnosti Gerys, s.r.o.

Stránka sa priebežne aktualizuje, prosíme Vás o strpenie.

Vaše pripomienky a návrhy k obsahu stránky môžete poslať na gerys@gerys.sk