Spoločnosť Gerys, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne odd. Sro vo vložke 13013/R  (výpis z OR)

Personálne obsadenie spoločnosti: