Vitajte na stránkach spoločnosti Gerys, s.r.o.

Spoločnosť Gerys, s.r.o. ponúka služby:

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

 • vyhotovovanie geometrických plánov
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • poradenstvo pri majetkovoprávnom usporiadaní nehnuteľností

INŽINIERSKA GEODÉZIA

 • účelové mapy veľkých mierok
 • vytyčovanie stavieb
 • porealizačné zameranie stavieb
 • zameranie inžinierských sietí
 • zameranie a výpočet kubatúr
 • meranie deformácií stavebných objektov
 • geografické informačné systémy

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

 • projekty pozemkových úprav
 • PPÚ Veľké Hoste
 • PPÚ Malá Hradná