Cenník geodetických služieb

Cena geodetických a kartografických prác je v značnej miere závislá od kvality katastrálneho operátu, rozsahu prác, termínu dodania, náročnosti terénnych prác a ďalších faktorov.

Cenovú ponuku je možné spracovať po zistení základných informácií.