Fotografie z meraní

Vytýčenie TESCO Partizánske, rok 2005

Mapovanie Batizovce, rok 2006

Vytýčenie stožiara – Jarabá skala 2008

Diaľnica D1 Jánovce-Jabloňov - meranie profilov, 2006

Mapovanie Hladovka 2009

Mapovanie Žiar 2009