Pozemkové úpravy

PPÚ Malá Hradná

PPÚ Veľké Hoste