Profil spoločnosti

Spoločnosť Gerys, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne odd. Sro vo vložke 13013/R  (výpis z OR)

Personálne obsadenie spoločnosti:

 • Ing. Peter Žikla
  e-mail: zikla@gerys.sk
  · zamestnanec, spoločník a konateľ spoločnosti Gerys, s.r.o.
  · absolvent STÚ Bratislava, Stavebná fakulta, odbor geodézia a kartografia
  · prax v odbore od roku 1993 ako zamestnanec správy katastra, zamestnanec súkromnej spoločnosti
  · od roku 2004 oprávnený autorizačne overovať vybrané geodetické činnosti uvedené v § 6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1995 Z.z., evidenčné číslo 758
 • Ing. Magdaléna Gejdošová
  e-mail: magda@gerys.sk
  · zamestnanec, spoločník a konateľ spoločnosti Gerys, s.r.o.
  · absolvent STÚ Bratislava, Stavebná fakulta, odbor geodézia a kartografia, špecializácia na pozemkové úpravy a kataster nehnuteľností
  · prax v odbore od roku 1994 ako zamestnanec správy katastra, zamestnanec a spoločník súkromnej spoločnosti
  · od roku 2000 je oprávnená autorizačne overovať vybrané geodetické činnosti uvedené v § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z.z., evidenčné číslo oprávnenia 652
 • Ing. Ľuboš Krč
  e-mail:lubokrc@gerys.sk
  · spoločník a konateľ spoločnosti Gerys, s.r.o.
  · absolvent STÚ Bratislava, Stavebná fakulta, odbor geodézia a kartografia
  · prax v odbore od roku 1993 ako zamestnanec správy katastra, zamestnanec a spoločník súkromnej spoločnosti
  · od roku 1998 je oprávnený autorizačne overovať vybrané geodetické činnosti uvedené v § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z.z., evidenčné číslo oprávnenia 588
 • Ing. Peter Šuchter
  e-mail: suchter@gerys.sk
  · spoločník a konateľ spoločnosti Gerys, s.r.o.
  · vzdelanie STÚ Bratislava, Stavebná fakulta, odbor geodézia a kartografia, špecializácia na pozemkové úpravy a kataster nehnuteľností
  · prax v odbore od roku  1999 ako zamestnanec súkromnej spoločnosti
  · od roku 2003 oprávnený na vykonávanie pozemkových úprav podľa Vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SR č. 155/1992 Zb., evidenčné číslo 315
  · od roku 2013 je oprávneny autorizačne overovať vybrané geodetické činnosti uvedené v § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z.z., evidenčné číslo oprávnenia 991