Referencie

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
( OPÚ Trenčín)
( OPÚ Senica)

AD Prievidza, spol. s r.o.
NEVITEL, a.s., Dunajská Streda
FINAL spol. s r.o., Trenčín
GEO3 s.r.o., Trenčín
KORD Slovakia, a.s., Bánovce nad Bebravou
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p., OZ Piešťany
MSÚ Bánovce nad Bebravou
MSÚ Partizánske
Obecné úrady